DJ na wesele – jak zapełnić parkiet?
9 grudnia, 2020
Jak wybrać gabinet kosmetyczny?
18 grudnia, 2020

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa wymagane jest tradycyjne prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, zezwolenie Starosty, zaświadczenie zaliczenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowo niezbędne są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które poświadczą możliwość kierowania pojazdami. Pełne szkolenie gwarantuje uzyskanie wszystkich dokumentów. Dla osób, które uzyskały już uprawnienia wcześniej przygotowano szkolenia uzupełniające, które poszerzą osiągnięte kompetencje. By zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, specjalne przygotowanie nie są potrzebne. Podstawowym wymogiem oprócz posiadania podstawowego prawa jady właściwej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Same badania lekarskie i psychologiczne można wykonać po zakończeniu szkolenia lub w jego czasie.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane przyciąga w głównej mierze osoby, które zamierzają prowadzić te pojazdy w pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem kolizji. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, kiedy pojazd uprzywilejowany ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach może zignorować sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy zachowaniu przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wyróżniać się szybką reakcją, sprawnością oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych wlicza się te, które nadają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Na przykład są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej i gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego to są też pojazdy ratownictwa medycznego, wodnego lub chemicznego. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zainteresuje też kierowców chcących podjąć pracę w Straży Granicznej, Służbie Celnej, oraz innych służbach bezpieczeństwa. Osiągając te uprawnienia można też kierować bankowozy oraz pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do zatrudnienia w tej formie.

Program i organizacja szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był wymyślony w taki sposób, żeby przygotowywał kierowcę na ekstremalne sytuacje w ruchu drogowym oraz wyjeżdżania z nich bez kolizji. Stosując techniki ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo zarówno swoje, a także pasażerów czy innych osób wymagających pomocy. Szkolenie pokazuje niebezpieczne sytuacje, gdy możliwa jest strata panowania nad pojazdem. Na podstawie szkolenia kierowcy podnoszą swoje zdolności, niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowy kurs przeznaczony jest dla każdego kierowcy, natomiast szkolenie uzupełniające ułożono dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W szkolenie wchodzą zajęcia teoretycznie i praktyczne oraz wewnętrzny egzamin. W liście tematów, jakie są w teoretycznych zajęciach są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Ważnym elementem jest też utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje zdobyciem zaświadczenia, które jest bazą do uzyskania prawa do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dokonaniu wszystkich formalności kierowca ma pełne uprawnienia do pracy w roli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący zaliczyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat oraz prawo jazdy tej samej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najłatwiejszą formą wpisania się na szkolenie, jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego kompleksowo przygotowuje oraz przekazuje fachową wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze instruktorów. Instruktorzy opierają się na latach doświadczeń i wiedzy, które szczegółowo przekazują kierowcom. Ułożony program szkolenia dzięki wspaniałej organizacji oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi uczy kierowców jazdy w ciężkich warunkach. Nauka zgodna z obowiązującymi normami, warunki nauczania oraz przygotowana kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane fundamentem bezpiecznej jazdy oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym w nawet najniebezpieczniejszej sytuacji.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane