Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autokarów – Organizujemy wycieczkę szkolną
16 lipca, 2018
DENTYSTA TORUN Gabinet stomatologiczny leczenie kanalowe
Dentysta Toruń – Leczenie i profilaktyka
23 stycznia, 2019

Usługi geodezyjne – Wyznaczanie granic działki i znaków granicznych

Usługi geodezyjne - Wyznaczanie granic działki i znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych dokonujemy tam gdzie punkty te zostały wykopane albo przesunięte zaś projektant chce posiadać informację o ich dokładnym umiejscowieniu. Na przykład chce mieć informację jak przebiega linia graniczna przy sprzedaży działki czy stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie takie powinno być wykonane tylko na podstawie istniejących dokumentów będących w Zasobie Państwowym. Czynności wznowienia kamieni granicznych należy zgłosić PZGiK jako praca. Po otrzymaniu z Zasobu Państwowego dokumentów mówiących o przebiegu granic działki przystępujemy do pracy .

Po przeanalizowaniu materiałów źródłowych dotyczących możliwości wyznaczenia znaków granicznych, zawiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o pomiarach które będą wykonywane w danym dniu na nieruchomości przez geodetę. Z przeprowadzonych czynności wznowienia kamieni granicznych geodeta sporządzi protokół, który strony zainteresowane powinny podpisać oraz razem z całą niezbędną dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Należy pamiętać, że czynność wznowienia znaków granicznych jest czynnością techniczną która nie wywołuje żadnych zmian stanu prawnego granic nieruchomości a także nie rozpoczyna procedury postępowania administracyjnego lub sądowego.

Tym niemniej są to istotne i niejednokrotnie utrudnione technicznie prace, bowiem geodeta musi odnaleźć miejsce położenia znaku granicznego precyzyjnie w tym samym miejscu, które on wcześniej znajdował. By to wykonać poprawnie należy zbadać dokumentację nieruchomości, materiały pomiarowe oraz często wykonać żmudną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, na bazie których inny geodeta korzystał nadając im ich pierwotne położenie.

Wyznaczenie granic

Wyznaczenie przebiegu granicy możemy wykonać gdy zleceniodawca nie wie gdzie przebiega granica między swoją działką a działką sąsiednią.

Procedury ustalania granic geodeta może dokonać gdy nie ma sporu o przebieg granicy i w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości znalezienia położenia znaków punktów granicznych.

Zawiadamiamy wtedy zainteresowane strony o czynnościach wykonywanych w celu wytyczenia położenia granic nieruchomości ewidencyjnych i ustalamy przebieg granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli działki lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie śladów granicznych wraz z analizą dokumentów z rejestrach państwowych.

Z wykonanych działań geodeta zobowiązany jest wykonać protokół wytyczenia przebiegu granic, na którym powinny podpisać się w terenie wszystkie strony.

Procedura ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych powinna być zgodnie z prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK natomiast szkice graniczne powstałe w jej wyniku powinny być przekazane do PZGiK po zakończeniu czynności geodezyjnych.

 

Usługi geodezyjne Toruń