Leczenie ortodontyczne
8 lutego, 2021
Pompy ciepła – co musisz wiedzieć
9 lutego, 2021

Posiadanie firmy wiąże się wprost z koniecznością prowadzenia księgowości. Na podstawie dokumentów księgowych zapisywane są wszelkie wydarzenia finansowe zachodzące w firmie, za pomocą czego znacznie łatwiej analizować wydatki. Dowody księgowe obejmują m.in. dane na temat zakupów i sprzedaży, wydatków czy inwestycji przedsiębiorstwa oraz dane z kategorii podatków lub pensji pracowników. Z uwagi na to, że księgowość jest istotnym oraz szerokim działem właściwie każdej firmie, w zależności od jej wielkości niezbędna jest osoba, współpraca z biurem rachunkowym albo pełen dział odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Istnieją dwa podstawowe sposoby prowadzenia księgowości, to są: pełna księgowość, inaczej księga handlowa oraz księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Reguły opisane w ustawie o rachunkowości regulują zasady, które określają, jakie przedsiębiorstwa muszą wybrać pełną księgowość, a którą wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od działalności oraz od samego charakteru firmy oraz przychodu w roku obrotowym.

Sposoby prowadzenia księgowości

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowana forma rozliczeń. Przez szczegółowe dane pokazuje finansową sytuację przedsiębiorstwa: rentowność, płynność oraz gospodarność finansową. Na podstawie księgi handlowej działalność rozlicza się z organami podatkowymi. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do posiadania księgi handlowej zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym osobowe, kapitałowe oraz spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w sytuacji, kiedy ich źródłem przychodu są tylko składki członkowskie, a także województwa, powiaty, gminy oraz ich związki. Poza tym pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli we wcześniejszym roku obrotowym ich przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych miały przynajmniej wartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Natomiast księga przychodów i rozchodów jest formą uproszczonej księgowości. Wpisy na temat przychodów i rozchodów muszą obejmować w tym wypadku zestawienia dochodów, przychodów i kosztów z rozbiciem na zwolnienia podatkowe. Do wykazu w księdze przychodów i rozchodów muszą zostać uzupełnione także ewidencje środków trwałych, zatrudnionych osób, a oprócz tego wykaz dochodów zwolnionych z podatku we wcześniejszych latach. Księgę przychodów i rozchodów prowadzą osoby fizyczne, cywilne spółki osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie spółki, jakich przychód roku obrotowego nie przewyższa 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Sposób prowadzenia księgowości uzależniony jest od działania firmy, jej wielkości, charakteru oraz struktury. O tym, której metodzie prowadzenia księgowości musi podlegać konkretna firma zawsze można omówić ze specjalistą. Na przykład zakładając działalność z pomocą biura rachunkowego, przedsiębiorca z pewnością otrzyma wskazówki wprost od księgowej, jaka forma stanie się najwłaściwsza.

Elektroniczna księgowość

Tak samo jak w innych dyscyplinach, w księgowości także tworzą się nowe rozwiązania technologiczne. Dużym ulepszeniem w prowadzeniu biznesu są przygotowane przez lata programy komputerowe, oferujące sprawne prowadzenie ksiąg. Zwykle tego rodzaju programy można wykupić w abonamencie lub na własność. Znaczna część biur rachunkowych korzysta z takich programów, przede wszystkim z uwagi na to, że księgowość elektroniczna jest sporym ulepszeniem pracy księgowej, ale także wygody przedsiębiorcy. Pośród różnych funkcji w księgowości elektronicznej znajdują się: umiejętność sprawnego i szybkiego wystawiania, przekazywania, a także gromadzenia dokumentów, edycji planów kont, łatwego wglądu w finanse i wglądu w informacje o podatkach i składkach ZUS. Z reguły program księgowości elektronicznej jest bardzo przystępny w obsłudze, a kolejnie aktualizacje pilnują, aby program był cały czas zgrany z aktualnymi przepisami.

Jak podejmować współpracę z księgową?

Opcje współpracy z księgową są zróżnicowane. W wypadku ogromnych firm, w jakich jest wiele generowanych dowodów księgowych, najbardziej sprawdza się zatrudnienie księgowej (albo nawet zatrudnienie całego działu księgowego) na etat. W przypadku średnich i mniejszych firm zwykle wykorzystywaną praktyką jest załatwianie spraw księgowych, podejmując współpracę z biurem rachunkowym. Niezbędne we współdziałaniu z księgową jest ustalenie narzędzi, z jakich będą korzystać obie strony, aby w jak najbardziej sprawny sposób udostępniać dokumenty oraz podejmować działania w księgowości. W księgowości trzeba przestrzegać terminów, z uwagi na to wszelkie dokumenty, zawsze skompletowane oraz jak najpoprawniej opisane muszą dotrzeć do księgowej we właściwym terminie. Do tego niezbędna jest także ciągła komunikacja. Komponentem komunikacji rzutującym na wygodną współpracę, na jaki warto zwrócić uwagę jest właściwy przepływ informacji. Księgowa musi mieć dostęp do najważniejszych informacji finansowych oraz sytuacji firmy, żeby móc rzetelnie wypełniać swoje zadania.

www.taxbiuro.net