DJ, który poprowadzi imprezę firmową
9 lutego, 2021
Układanie kostki brukowej Toruń
9 lutego, 2021

Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet nawiązania współpracy z biurem rachunkowym można wyróżnić wiele. Nawiązując współdziałanie z biurem rachunkowym obok tego, że zyskuje się kontakt z wykształconym specjalistą, to jeszcze wysokiej klasy obsługę. Choć w głównej mierze biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba wspomnieć, że to nie jedyne zadania, których się podejmuje. Dla przykładu przeprowadza wyceny aktywów i pasywów, tworzy zestawienia sald i obrotów albo segreguje i kataloguje dokumentację firmy. Rozpoczęcie współpracy z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa przejmuje część zobowiązań przedsiębiorcy, ułatwiając skupienie się na samym biznesie. Dzięki temu zdobywa się nadzór nad prawidłowością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Poza tym biuro rachunkowe prowadzi ewidencję wydarzeń gospodarczych, sporządza finansowe sprawozdania, a na dodatek składa deklaracje podatkowe i ZUS. Rzetelna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce często się zmienia, z uwagi na to nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe gwarantują bezustanną aktualizację swojej wiedzy. Czujna analiza oraz szybkie dostosowanie do wdrażanych zmian, zapewnia, że wszelkie dokumenty i rozliczenia będą miały poprawną strukturę, niezbędne dane oraz zachowają ustalony porządek. Na podstawie lat pracy biuro rachunkowe wypracowało najlepszy sposób pracy. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, aby odbierać dokumenty we właściwym terminie oraz jak im pomagać w biznesie. Poza tym klienci biura rachunkowego zwykle mogą liczyć na komplet informacji, a do tego ciągłą pomoc w zrozumieniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich obszarach działa na korzyść przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia o nowych obowiązkach oraz możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie działalności.

Poprawność oraz szybki dostęp do dokumentów księgowych

Wszelkie operacje finansowe działalności gospodarczej wykazywane są przez dokumenty księgowe. Na ich bazie da się dokonać poprawnych rozliczeń, z tego powodu są istotnym elementem pracy księgowej. Wśród nich znajdują się takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne generowane dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne odnoszące się do działań wewnątrz firmy (np. listy płac), dowody zbiorcze albo korygujące uzupełniające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, aby dokumenty dostarczane były w komplecie oraz miały poprawną strukturę oraz wszelkie potrzebne dane. Istotne, aby klient wysyłał wszystkie dowody na bieżąco, aby księgowa mogła przeliczyć je we właściwym czasie.

Technika udostępniania dowodów księgowych do biura rachunkowego zwykle zależy od jego zasad. W części miejsc konieczne jest udostępnianie dowodów księgowych oryginalnych. W innych miejscach wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Czasami dokumenty trzeba dostarczać bezpośrednio do biura rachunkowego, w innych wystarcza przesłanie skanu. Natomiast każde biuro rachunkowe gwarantuje zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem lub nanoszeniem zmian. Klient ma ciągły dostęp do swoich dokumentów, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

Elektroniczna e-księgowość

Współczesne biura rachunkowe z reguły używają programów elektronicznej księgowości. Ich fundamentalną korzyścią jest elektroniczny dostęp do dokumentów z każdego urządzenia. Nowoczesna e-księgowość pozwala na dodawanie wszelkich dowodów księgowych, których zapisy online gromadzone są na w pełni chronionych serwerach. Poza tym te programy wspierają tworzenie rozliczeń i zestawień, a nawet ułatwiają kontakt pomiędzy księgową, a klientem. Ponadto programy e-księgowości są intuicyjne oraz nietrudne w obsłudze. Osoby wdrażające często proponują dodatkowe szkolenia, a także pełne wsparcie techniczne. Takiego typu programy są regularnie aktualizowane, aby były zgrane z najnowszymi przepisami oraz gwarantowały bezpieczeństwo danych.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość elektroniczna, a także dogodnościom w zakresie oddawania dokumentów, współpraca z biurem jest całkiem komfortowa. Poza tym większość biur rachunkowych prezentuje kompleksową ofertę. Obok gruntownej obsługi księgowej w kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych albo rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, przesyłają deklaracje do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują telefoniczne konsultacje. Istotnym elementem współpracy jest także to, że wszystkie biura rachunkowe muszą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów ze strony biura, konsekwencje finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo cennym plusem jest oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam przedsiębiorca nie musi zajmować się nowościami w przepisach albo  uczyć się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu działalności.

Usługi rachunkowe