Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – postaw na jakość
23 stycznia, 2018
Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autokarów – Organizujemy wycieczkę szkolną
16 lipca, 2018

W Polsce bycie notariuszem jest uznawane za wyjątkowo elitarny zawód, albowiem bynajmniej nie jest tylko – jak to się często mówi – stroną, jakiej mogą zaufać członkowie naszego społeczeństwa, ale przy tym kimś, kto znakomicie rozeznaje się w kruczkach prawnych. Pracownik kancelarii notarialnej musi dbać o interesy swoich Partnerów i troszczyć się o wszystkich tak dobrze jak to tylko możliwe. Pierwsze zapytanie – jakie sprawy zawierzymy kancelarii notarialnej i co z kosztami? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jeśli wierzyć legendom – notariat w Polsce miał pojawić się w dwunastym stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty ukazywały się ustawicznie po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozkwitał głównie w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami pertraktacje wymagające miarodajnych dokumentów oraz pozostałych zaświadczeń notarialnych. W tym samym okresie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat odczuwalnie się rozwinął, a niebagatelną rolę odgrywał również w czasie zaborów, tj. w czasie niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską oraz kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, upłynęło 15 lat zanim pojawiło się Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, lecz II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie sprawnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, notariusze byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, jak np. prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje notariuszy, których obecnie nad Wisłą jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale priorytetowo, dba o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego najważniejszym celem będzie dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych Klientów , dlatego też w swojej realizacji powierzonego zadania winien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Notariusz to też podmiot, któremu Partnerzy zawierzają własne tajemnice i kłopoty , tak więc jedną z pożądanych cech, którą gwarantuje renomowana kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, ale opłaca się upewnić, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu chcemy powierzyć ważne dla nas kwestie, ma cyklicznie uzupełnianą, specjalistyczną wiedzę. Zbadajmy również, czy kancelaria notarialna może zapewnić nam zabezpieczenie wszystkich kwestii związanych z transakcją. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez większych obaw zdeponujemy istotne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – które dokumenty będą niezbędne oraz jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, ponieważ przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Znacznie więcej ważnych papierów musi do kancelarii notarialnej doręczyć ten, kto sprzedaje analizowane lokum. Jeśli chodzi o nabywcę, jest to dosyć nieduża lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument tożsamości, NIP i niekiedy dokumenty z banku, dokumentujące wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego relatywnie dużo, a zatem najlepszym wyjściem będzie po prostu przepytanie notariusza. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najważniejszych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, by były one przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych podmiotów. Przypilnowanie, żeby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/