Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Szkoła angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany LED
30 sierpnia, 2020

Formy testamentu i jego kryteria

Przygotowanie testamentu ma na celu oddanie własnego dobytku po śmierci. Testament to pismo urzędowe, w którym spisuje się wybrane osoby, które odbiorą spadek. Aby był on pełnoprawny musi spełniać parę wymagań zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba zamierzająca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych oraz spisać go bez pośredników przy całkowitej świadomości czynu. Testament ma moc dopiero w dniu otwarcia spadku, tj. po zgonie testatora. W innym przypadku przekazanie dobytku na bazie testamentu nie jest możliwe. Według prawa testator może spisać testament w trzech formach, ale w przypadku każdej z nich należy zachować pewne wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy testator musi spisać cały dokument własnoręcznie oraz opatrzyć go datą oraz podpisem. Tak samo niezbędne jest, żeby z treści wynikało, jakim osobom przepisany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie rozdzielony pomiędzy większą liczbę osób. W tej formie wykluczony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go najczęściej jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są najczęściej kwestionowane, gdy dochodzi do sporów między spadkobiercami. Zapisanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że testament będzie prawidłowy . Spisuje się go w gronie dwóch świadków, którzy tak samo jak testator oraz notariusz składają podpisy poświadczające przygotowanie dokumentu. Innym poświadczeniem jest też protokół zapisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wtedy, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Tego rodzaju testament może zostać przygotowany w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Istotne jest także to, że każdy testament okaże się nieobowiązujący jeżeli testator zapisze go zmuszony lub w wyniku błędu, czyli jeżeli nie zostanie sporządzony świadomie oraz z własnowolnie. Co do zasady testament dotyczy woli jednej osoby, więc nie może zostać zapisany np. przez małżonków wspólnie.

Przygotowywanie testamentu u notariusza przynosi korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeśli tylko nie jest pewien, czy testator chce go sporządzić zmuszony lub nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Kiedy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z bazową zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, wyróżniamy także inne korzyści wynikające ze spisania testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza spisanie dokumentu nie powinno być skomplikowane, a dodatkowo jego postanowienia będą czytelne oraz nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego nie będzie łatwy do zakwestionowania w przypadku sporów pomiędzy spadkobiercami i pozostałymi osobami, które nie będą zapisane w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie dokumenty spisane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają jedynie odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis się zniszczy lub zgubi, bez większych przeszkód można poprosić o kolejny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba w ogóle spisała testament jest tajna do jej śmierci. Rejestr pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam wpis jest darmowy, dobrowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest dostępne tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Istotne jest, żeby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Najważniejszym testamentem będzie ten spisany jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W nowym dokumencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się odwołanie wcześniejszego. Jeżeli nie będzie tego wskazania nowy testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub odebranie mu cech, które wskazują jego ważność. Testament może być unieważniony w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu