12 lutego, 2021

Leasing dla przedsiębiorstwa

Leasing jest metodą opłacania zawierającą jednocześnie pożyczkę i dzierżawę. Na bazie umowy podpisanej z leasingodawcą (podmiotem finansującym) możliwe jest korzystanie z konkretnego środka trwałego. Leasingodawca kupuje […]