Implanty w jeden dzień – Stomatologia estetyczna Toruń
12 lutego, 2021
Chirurgia szczękowa – czy trzeba się bać ?
12 lutego, 2021

Leasing jest metodą opłacania zawierającą jednocześnie pożyczkę i dzierżawę. Na bazie umowy podpisanej z leasingodawcą (podmiotem finansującym) możliwe jest korzystanie z konkretnego środka trwałego. Leasingodawca kupuje wskazany w umowie środek trwały, a wtedy dostarcza go leasingobiorcy, a ten używa go pokrywając raty leasingowe. Wraz z zakończeniem umowy można, choć nie trzeba, wykupić przedmiot leasingu dla siebie, a kwota zakupu będzie mniejsza niż rynkowa wartość.

Z reguły przedmiotem pod leasing jest rzecz nieruchoma lub ruchoma, służąca zarabianiu. Ze względu na to przedmiotem pod leasing może być zostać np. lokal, linie produkcyjne, maszyny produkcyjne, biurowy sprzęt, komputery itp. Najczęstszym przedmiotem leasingu dla firm są auta osobowe oraz ciężarowe i to właśnie na nie, łatwo znaleźć sporo ofert.

Jakie są rodzaje leasingu dla firm

Dostępne są 2 typy leasingu: operacyjny i finansowy. Zastanawiając się nad wzięciem przedmiotu w leasing, trzeba zastanowić się, jaka opcja będzie korzystniejsza. W operacyjnym leasingu dla firm VAT dodawany jest wspólnie z kolejnymi ratami. Zaletą tego rodzaju leasingu dla firm jest to, że większość opłat można wrzucić w kosztach uzyskania przychodów. Na przykład dla pojazdów będzie to obok raty leasingowej, opłata początkowa, wydatki na paliwo, przeglądy techniczne albo zakup wyposażenia.

Choć leasingobiorca zobowiązany jest do opłacania rat leasingowych, na czas okresu umownego sam przedmiot pod leasing pozostaje własnością leasingodawcy, z tego powodu nie wolno wymienić go jako własnego w ewidencji. Obok tego operacyjny leasing dla firm wymaga zawarcia umowy na co najmniej 40% czasu amortyzacji przedmiotu leasingu.

W przeciwieństwie do tego, leasing finansowy umożliwia wprowadzenie odpisu amortyzującego, ponieważ środek trwały pod leasing od początku jest własnością firmy. Umowę podpisuje się na czas określony, ale nie ma wymagania, by wskazać czas trwania minimalnego. Można więc zawrzeć umowę na czas odpowiadający potrzebom. Kolejną różnicą jest to, że w przypadku finansowego leasingu dla firm pełen VAT regulowany jest łącznie ze startową ratą leasingową. Natomiast do kosztów uzyskania przychodu wrzuca się zaledwie odsetki z rat, a nie pełne raty.

Jakie warunki należy spełnić, by wziąć leasing dla firm?

Leasing mogą wziąć nawet firmy, które dopiero założyły działalność gospodarczą. Wszystko zależy od samego podmiotu finansującego i przedmiotu, który firma planuje leasingować. Niektórzy leasingodawcy udostępniają możliwość leasingu dla firm już od momentu rozpoczęcia działalności. Dla przeważającej części podmiotów finansujących minimum to trzy miesiące od chwili założenia firmy. Od 1 dnia działalności najłatwiej wziąć leasing na samochód dostawczy lub osobowy. Z kolei przy innych środkach trwałych takich jak lokale czy maszyny zazwyczaj minimalny okres prowadzenia firmy to sześć miesięcy, chociaż zazwyczaj wynosi nawet całego roku. Firmom z długim stażem pracy znacznie łatwiej wziąć leasing.

Stosowanie przedmiotu pod leasing

Każdy środek trwały pod leasing dla firm musi być w pierwszej kolejności obowiązkowo ubezpieczony na koszt leasingobiorcy. Wszystkie auta muszą mieć zakupione Auto Casco, a maszyny i sprzęt muszą zostać ubezpieczone od zniszczeń i kradzieży. Wydatki serwisowania i napraw również leżą po stronie leasingobiorcy, chyba że umowa wskazuje, że w ratach leasingowych dodane będą wydatki serwisu. Istotne jest, by po skorzystaniu z leasingu dla firm, wszystkie naprawy przeprowadzał autoryzowany serwis. Przeważnie nie jest istotne, kto będzie korzystał z przedmiotu w leasingu, o ile firma nie planuje wynajmować ani użyczać go kontrahentom czy klientom.

Dlaczego warto wziąć leasing dla firm?

Podstawową korzyścią podpisaniu umowy leasingu dla firm jest pomniejszenie podatku ze względu na dodanie w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych. Znaczącym plusem jest także ustanowienie wysokości rat . Oprócz tego jest to korzystniejsze od kredytu. O wiele łatwiej uzyskać leasing zarówno z uwagi na formalności, a także zabezpieczeń, a w momencie, kiedy przedsiębiorca uzna, że potrzebuje wziąć kredyt na inny cel, regulowanie rat leasingu nie pomniejsza zdolności kredytowej. I chociaż leasing dla firm opisują zasady umowy, co do okresu trwania, a sam przedmiot zazwyczaj nie jest własnością firmy, warto zastanowić się nad leasingiem.

Następstwa po zakończeniu leasingu

Aspektem, który wydaje się szczególnie ważny to możliwość kupna na własność przedmiotu leasingu. Zwłaszcza w wariancie leasingu dla firm z niewielkim wykupem. Wtedy środek trwały można nabyć w cenie niższej niż jego rynkowa wartość. Co więcej wykupienie przedmiotu leasingu dla firm można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, a nawet odliczyć VAT. Oprócz tego do kosztów można policzyć również wszystkie wydatki związane z użytkowaniem. Innym plusem jest to, że po zakończeniu jednej umowy leasingowej, prościej uzyskać kolejny leasing dla firmy.

http://kredyty.torun.pl/leasing/