Konsolidacja kredytów - Kredyty konsolidacyjne - Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny
Jak otrzymać kredyt konsolidacyjny?
26 września, 2016
ETYIECIARKA PE LABELLERS - MASZYNY ETYKIETOWANIE ETYKIECIARKI PRZEMYSŁOWE
Etykieciarki i maszyny pakujące od autoryzowanego dostawcy
5 października, 2016

Praca przy budownictwie nadzieją dla młodego pokolenia – takie tytuły nagminnie pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Wkraczający w dorosłe życie Polacy, którzy postawią na pracę w branży budowlanej zagwarantują sobie lepszy dobre perspektywy zawodowe. Jak sądzi wielu fachowców „budowlanka” przeżywa dziś swój rozkwit. Wszystko to jest wynikiem trendów jakie kilka lat temu dominowały w szkołach średnich i uczelniach wyższych. Studenci z roczników 2000 – 2010 bardzo często byli przyjmowani na studia humanistyczne, takie jak prawo, psychologia, czy socjologia. Dzisiaj brakuje inżynierów budownictwa, czy osób specjalizujących się w pracach budowlanych. Część ekspertów wyjechała za granicę, tworząc luki na polskim rynku pracy

O ile jeszcze dekadę temu rodzice wysyłali swoje dzieci na studia humanistyczne, które pomogą im otrzymać „zawód przyszłości”, o tyle dzisiaj okazuje się, że tym przyszłościowym zawodem jest cieśla, spawacz, a także pracownik, czy inżynier budowlany. Profile uczelni przeobrażają się w gwałtownym tempie, że aż niełatwo jest podążać za tym co nowego zaproponują nam w kolejnych latach. Jedno wciąż pozostaje pewne. Każda osoba pragnąca samodzielnie działać w budownictwie jest zobowiązana uzyskać uprawnienia budowlane. Są one podstawowym wymogiem do pełnienia takich czynności jakie pełni kierownik robót budowlanych, konstruktor, czy pracownik specjalizujący się w robotach budowlanych.

Podstawy prawne dotyczące uprawnień budowlanych

Jakiekolwiek reguły prawne normujące uprawnienia budowlane znajdują się w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Regulacja ta określa kluczowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi. Natura uprawnień budowlanych wiąże się z pełnieniem niezależnych czynności technicznych w budownictwie. W rozumieniu prawa budowlanego specjalista uzyskujący uprawnienia budowlane jest w stanie zajmować się taką działalnością jak organizowanie i nadzorowanie projektów architektoniczno – technicznych, kierowanie placem budowy i wytwarzaniem konstrukcji budowlanych, dozór inwestorski oraz odbywanie kontroli technicznej utrzymania wszelkich budynków. Po za tym ustawa prawo budowlane opisuje również organy upoważnione do do wydawania stosownych zaleceń wykonawczych.

Jak uzyskać uprawnienia budowlane?

Uzyskanie uprawnień budowlanych nie jest wcale tak łatwą sprawą, choć wartą pewnych poświęceń. Główne wymogi dotyczą uzyskania wykształcenia wyższego lub średniego w właściwej branży, odbycie praktyki w miejscu budowy, lub przy opracowywaniu planów budowlanych, oraz złożenie egzaminu.Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć wniosek, do którego egzekwowane jest załączenie dokumentu zaświadczającego o wykształceniu, książki praktyki zawodowej, kopię dowodu tożsamości i kartę osobową. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części – pisemnego testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania egzaminacyjne ustalane są indywidualnie dla pojedynczej specjalizacji. Zasadniczo nikt nie zna sposobu na łatwe zaliczenie testu. Jedyne co możemy zrobić to po prostu się do niego przygotować. Warto jest także zadbać o profesjonalną praktykę zawodową, gdyż zdarza się, że na egzaminie wymagana jest znajomość umiejętności praktycznych a nie tylko wiedza teoretyczna. Aby móc przejść do egzaminu ustnego, kandydaci potrzebują uzyskać przynajmniej 75% dobrych odpowiedzi na teście. Egzamin obowiązuje przez przez 3 lata, po czym należy znów do niego przystąpić. Uprawnienia budowlane przydziela dziś odpowiedni organ samorządu zawodowego, wskazany w ustawie prawo budowlane.

W jakich zawodach wymagane są uprawnienia budowlane?

Otrzymanie tytułu magistra lub zdobycie właściwego wykształcenia związanego z branżą budowlaną do dopiero połowa sukcesu. Jeśli stwierdzasz, że dyplom, który otrzymałeś od swojego uniwersytetu jest wystarczający, oznacza to, że jesteś w wielkim błędzie. Wpierw musisz zadbać o zdobycie uprawnień budowlanych,a także o osiągnięcie profesjonalnego doświadczenia. Tylko połączenie teorii z praktyką da Tobie największe szanse na zdobycie upragnionego sukcesu w zawodzie. Generalnie istnieją 3 fundamentalne rodzaje uprawnień budowlanych – uprawnienie do projektowania, uprawnienie do zarządzania pracami budowlanymi, oraz zintegrowanie tych dwóch specjalizacji. Prawo budowlane określa również specjalności w jakich możemy się edukować. Pozyskanie uprawnień budowlanych to zatem obowiązek osób, które zajmują się architekturą konstrukcjami budowlanymi, inżynierią drogową, mostową, i kolejową, oraz systemami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi i energetycznymi.

Budownictwo to dyscyplina, którą warto być zainteresowanym. Nie tylko ze względów funkcjonalnych, ale również finansowych. W branży budowlanej zarobki układają się na całkiem dobrym poziomie zdecydowanie przewyższającym średnią krajową. W przygotowaniu do samego egzaminu pomogą nam rozmaite, publicznie dostępne serwisy internetowe, takie jak choćby iznynieriabudowlana.org. Na tej stronie odnajdziecie wiele przydatnych porad dotyczących pozyskania uprawnień budowlanych. Możecie na niej nabyć również program na uprawnienia budowlane, dzięki któremu dokładniej przyswoicie niezbędną Wam wiedzę. Budownictwo jest szansą dla tych, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoją karierę zawodową.

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdziecie szczegółowe wiadomości na temat uprawnień budowlanych: prawo budowlane.