Kurs jazdy defensywnej Toruń - Jazda defensywna - Szkolenie jazdy defensywnej - ODTJ Toruń - Kurs jazdy defensywnej ceny
Kurs jazdy defensywnej – świadome unikanie zagrożeń na drodze
7 marca, 2017
skup zadłużonych spółek Warszawa kupię spółkę z długami sprzedaż zadłużonych spółek
Sprzedaż gotowych spółek
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie kilka tysięcy osób zostaje pokrzywdzonych w rezultacie przeróżnych wypadków losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków samochodowych. Co raz więcej dyskutuje się także o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako kompetentni prawnicy jesteśmy zobowiązani opisać Wam podstawowe wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych przypadkach. Mamy nadzieję, że ta publikacja rozszerzy Waszą wiedzę i rozproszy wszelakie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Wbrew temu, że w lekturze prawniczej nie zostało całkowicie sprecyzowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd medyczny to niezgodne z aktualną wiedzą działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest zakażenie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd medyczny może być wywołany przez nieodpowiednią diagnozę, jeśli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo opóźniła prawidłowe leczenie, powodujące rozwój choroby, niezgodne z obowiązującą wiedzą lekarską leczenie i przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, w rezultacie którego powstała dana szkoda, jak i wykorzystanie preparatu leczniczego lub wyrobu medycznego, który okazał się być bezużyteczny i niewłaściwy dla określonego chorego. W tym miejscu charakteryzuje się 3 podstawowe typy błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko rozpoczyna się od wypadku, który przyczynił się do powstania danej szkody. Wypadek komunikacyjny określany jest jako wydarzenie w ruchu naziemnym, w którym partycypuje co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego napędu) oraz którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na osobach biorących udział w wypadku. Ofiarą wypadku może być więc nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku drogowym mogą partycypować również rowerzyści, osoby jadące na motorze i osoby piesze, które znalazły się zwyczajnie w złym miejscu i w złym czasie. Najważniejszą przesłanką wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać postać materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które zaistniały w rezultacie wypadku, brany jest pod uwagę w trakcie oceny wysokości odszkodowania. Tymczasem zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na wypłatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zarejestrowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli specjalistę, który określa rozmiar szkód. Stworzony przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez ubezpieczyciela. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Powstała w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek w pracy jako nagłe zdarzenie spowodowane przesłanką zewnętrzną wywołujące uraz bądź śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika codziennych prac albo zleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez zlecenia,
  • w czasie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji pracodawcy w trasie między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Najbardziej kluczowym elementem definicji jest sprecyzowanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy oznacza wartość, która zaszła bez zależności od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny przyjmuje się między innymi funkcjonowanie aparatury, energii elektrycznej, surowców chemicznych i potęgi natury. Ponadto wypadek pracowniczy może mieć również powiązanie z zaniechaniem pozostałych osób, które są odpowiedzialne za odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy lub niebezpiecznych przedmiotów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, wielopoziomową maszynę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma predyspozycję uzyskiwania jednorazowego zadośćuczynienia z ZUS. Ponadto, na zasadach generalnych, może on dochodzić rekompensaty doznanej straty od pracodawcy przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za którykolwiek z wymienionych w tym miejscu przypadków może być kłopotliwe dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godne zadośćuczynienie warto jest się postarać, choćby przez wzgląd na to, że uzyskane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Nasi adwokaci gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w aspekcie odzyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy kompetentną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi adwokaci z zaangażowaniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Będziemy Cię wspierać w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj doraźną pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń