Wytwornica ciężkiego dymu wynajem wytwornicy niskiego dymu obsługa dymownicy
Oprawa wizualna uroczystości weselnych
19 listopada, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
29 listopada, 2016

Nowoczesne instalacje biogazowe

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

OZE – nowoczesne technologie pozyskujące ekologiczną energię

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce i za granicą niezwykle powszechne, o czym decyduje ich bezproblemowa dostępność, liczba oraz wolny mechanizm regenerowania za sprawą prostych procesów przyrodniczych. Do takich źródeł kwalifikuje się:

 • energia geotermalna
 • energia słoneczna
 • energia wody
 • kinetyczna
 • energia z materii organicznej

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz agrarny, szczątki drzewne, słomę oraz uprawy energetyczne. Z biomasy mamy szansę uzyskać dwie formy energii – cieplną i elektryczną. Poza tym możemy spożytkować ją do wygenerowania paliwa.

Natomiast tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich komponenty, półfabrykaty powstające z przetwórstwa drzewnego, odpadki drewnopochodne powstające w trakcie wielorakich procesów w branży papierniczej, tłuszcze, oleje, naloty ściekowe, mączka, łój pochodzenia zwierzęcego, odrzuty powstające w trakcie oczyszczania ścieków oraz paliwa, np. – bioetanol, bioolej oraz biogaz (inaczej te półprodukty i komponenty, które uprzednio powstały w 100% z biomasy). Warto mieć na uwadze, że biogaz powstaje również samorzutnie w wyniku rozkładania się materii organicznej. Jeśli chodzi o rodzaj podłoża, jakie jest zużywane przy celowej produkcji biogazu, rozróżnia się:

 • źródła komunalne, np. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła pochodzące z sektora spożywczego, m. in. odpady z cukrowni
 • źródła zwierzęce, np. gnojowica
 • źródła wypływające z produkcji roślinnej, np. zielone odpady

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Każda instalacja przeznaczona do produkcji biogazu ma inną strukturę ze względu na zastosowany surowiec. W sposób ogólny jednakże można wymienić najważniejsze jej części, bez których w ogóle nie byłaby w stanie pracować: aparatura do wstępnej obróbki biomasy, komora (poświęcona do fermentacji surowca), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, w której będzie można przetworzyć gnojownicę. W obszarze planowania i montażu instalacji biogazowych pozytywną renomą w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. posiada własną pracownię, w której opracowuje się kompleksową dokumentację, np. sieci gazowych niskiego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych albo bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (czyli właśnie biogazie).

Głównymi jego elementami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do innych komponentów należy, m.in. tlen (do 1%). Metan jest łatwopalny, natomiast w wyższym natężeniu – eksplozyjny. Dlatego skutecznym zabiegiem na zabezpieczenie energii dla domu oraz ochrona przyrody (metan niszczy bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest instalacja skutecznego systemu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia wcale nie są tym samym. Pierwsza instalacja służy jedynie do wytwarzania biogazu, druga – do produkowania energii elektrycznej oraz termicznej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z modułów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa fundamentalne systemy na odgazowanie

Najprostszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wykopywaniu w masach wysypiska odwiertów (na wylot). Dalej rozkłada się w nich rury z otworami – wewnątrz nich będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez oddzielne pochodnie do spalania biogazu, natomiast skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Przy użyciu tej technice szkodliwe gazy nie są wyrzucane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów bazuje na wykorzystaniu analogicznej konstrukcji, jednak rozbieżnością jest przyczepienie jej do przewodów gazowych z segmentem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego zastosowaniu biogaz wysysany jest ze składowiska śmieci w delikatniejszy sposób. Poza tym pokrywa się je nawierzchnią glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. Żeby otrzymać maksymalną szczelność, montuje się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały za pośrednictwem odgazowania aktywnego wykorzystuje się w pierwszej kolejności do produkcji ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz cieplnej (jednocześnie z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą specjaliści z firmy Wagra, którzy mają dobrą wiedzę i kwalifikacje w projektowaniu i tworzeniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę wyszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja całych systemów, pozwalających odgazować odrzuty komunalne
 • odgazowanie składowisk śmieci za pomocą systemu biernego
 • budowa instalacji do modyfikowania oraz oczyszczania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • montaż urządzeń oczyszczających biogaz

Pracownicy przedsiębiorstwa w każdej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie zrobić wstępną analizę co do zyskowności całej inwestycji. Dodatkowo mamy szansę poprosić o dokonanie symulacji biogazowej, monitoring, konserwację i naprawę wszystkich urządzeń.

Jeżeli zamierzasz wiedzieć więcej o instalacjach biogazowych, ten odsyłacz przeniesie Cię na przydatną stronę – Instalacje biogazowe