Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
13 lutego, 2017
siatka na krety siatka przeciwko kretom siatka rabatowa
Siatka przeciw kretom siatka rabatowa
17 lutego, 2017

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek

Do jakich przepisów muszą stosować się ambulanse, wozy strażackie i policyjne?

Kiedy samochody nabywają wyjątkowe zezwolenia? Jakie kodeksy posiadają w tym przypadku moc wiążącą? Mianowicie do pojazdów uprzywilejowanych klasyfikuje się wszelkie samochody ratujące ludzkie zdrowie, życie albo własność. Należą tu też pojazdy, których zasadniczym przeznaczeniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem państwa, utrzymywanie porządku państwowego czy porównywalne czynności posiadające wpływ na działanie ludzi w szerszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są też tzw. kolumny środków transportu, np. kolumny środków transportu Agencji Wywiadu czy Służb Parku Narodowego. Niniejsze samochody mają również zapewniać bezpieczeństwo personom publicznym trzymającym władzę w państwie. Przypada im określona ochrona (m. in. głowie państwa lub członkom partii). Do aut uprzywilejowanych należy zaklasyfikować także samochody wykonujące na nawierzchniach praktyki serwisowe, modernizacyjne czy porządkowe, a także pojazdy szkolne czy dowożące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wymienione auta mają na drodze nadzwyczajne uprawnienia. W pierwszej kolejności pozostali przejezdni muszą ustąpić im miejsce, czyli zejść z drogi, zatrzymać się bądź w następny sposób stworzyć miejsce. W czasie, kiedy pojazd uprzywilejowany załącza sygnalizację optyczną i akustyczną, wszyscy prowadzący auta, właściciele rowerów, motocykliści i spacerowicze muszą reagować w zgodzie z rzeczoną zasadą. Niezaprzeczalnie kierowców pogotowia ratunkowego albo samochodów policyjnych także zobowiązują maksymy: dostrojenia prędkości do realiów występujących na trasie, ostrożnego działania oraz niestwarzania dodatkowego niebezpieczeństwa. W Polsce kierowców pojazdów uprzywilejowanych dotyczą: Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Jakie przepisy obowiązują kierowców-konwojentów?

Kierowców-konwojentów obligują jednakowe kodeksy co kierowców aut uprzywilejowanych, inaczej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ustawa o ruchu drogowym. Są jednakże ponadplanowe zasady do przemieszczania wartości pieniężnych, głównie różnego typu czeków, weksli oraz kolejnych dokumentów pełniących funkcję gotówki. Dowolny przewóz konwojowany musi spełniać wymaganie co do liczby konwojentów, m in. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi pilnować trzech eskortantów. Ponad to wskazany przejazd musi być ubezpieczany za sprawą komputerowych układów, m.in. zespołów sygnalizacji włamania, systemów telewizji monitorującej albo układu „panika”. Kierowcy wskazanych pojazdów muszą obowiązkowo przejść specjalistyczny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy i szkolenia dla kierowców

Mnóstwo Ośrodków Doskonalenia Kierowców oferuje specjalne wykłady i ćwiczenia dla tych, którzy pragną otrzymać pozwolenia na sterowanie samochodami uprzywilejowanymi lub przesyłającymi wartości pieniężne. Zazwyczaj dzielą się one na dwie kategorie: szkolenia standardowe oraz kursy rozszerzające. Pierwsze dotyczą osób, które jedynie chcą zdobyć pozwolenia na kierowcę-konwojenta czy kierowcę pojazdu uprzywilejowanego. Kolejny model poświęcony jest dla tych, co planują ulepszyć już posiadane kompetencje i uzupełnić wiedzę. Ćwiczenia poza tym obejmują część wykładową oraz część praktyczną. Ich zamierzeniem jest dobre przygotowanie kursantów do bezkolizyjnego realizowania najróżniejszych zwrotów na drodze w kryzysowych sytuacjach, np. szybkiego wymijania, wymijania zapór z jednorazowym hamowaniem lub jeżdżenia autem na niezwykle mokrej nawierzchni, gdzie funkcjonuje wysokie niebezpieczeństwo poślizgu. Instruktorzy w czasie szkolenia zwracają niesamowitą uwagę na pozycję zajmowaną poprzez kierowcę za kołem kierownicy, siłę trików (mianowicie synchronizację ruchową), zdolność koncentracji na jezdni i przeróżnych detalach mających wielkie znaczenie w trakcie prowadzenia. Co jeszcze? Ci którzy zajmują miejsce za kierownicą w trakcie warsztatów kształcą się, w jaki sposób zatrzymywać się, gdy samochód osiąga nadzwyczajną prędkość bądź zwalniać awaryjnie na zakręcie. Nierzadko przeznacza się kilka godzin na kierowanie po trolejach, które mają symulować zmienności standardowej drogi, czyli koleiny.

Czym jest save driving?

Nadrzędnym zamierzeniem jazdy defensywnej jest optymalizowanie zysków z nauczonych nawyków i ruchów. Chodzi tu o uprzedzanie niektórych zajść podczas jazdy, właściwą jej obserwację i przygotowywanie pojedynczych manewrów. Kursy jazdy defensywnej są poświęcone praktycznie wszystkim kierowcom, albowiem nauczają jak poprawnie podróżować po ulicach osiedlowych, w centrum miasta albo po drodze szybkiego ruchu. Za jego sprawą mamy możliwość w szybki oraz przejrzysty sposób przyuczyć się spokojnej jazdy, stosownego komunikowania światłami, stosowania biegów lub dobierania pasu ruchu. Nauczyciele w czasie podróży opisują, jakie konkretny prowadzący ma uchybienia, w jaki sposób opanować prawidłowe nawyki i jak zachować się w okolicznościach kryzysowych. Sumując: przemieszczanie się samochodem w sposób defensywny musi być każdorazowo stabilne. Prowadzący powinien działać w zgodzie z wykształconymi normami i odruchami, podróżować przytomnie i konsekwentnie. Jeśli pragniesz dowiedzieć się więcej na temat kursów dla kierowców, wejdź w ten odsyłacz – Kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne