Depilacja toruń depilacja laserowa depilacja gorącym woskiem
Depilacja laserowa i depilacja woskiem
25 marca, 2017
gorące nożyczki strzyżenie gorącymi nożyczkami Fryzjer Górny Studio Toruń
Gorące nożyczki, czyli strzyżenie na gorąco
29 marca, 2017

Pojazdy uprzywilejowane – zostań zawodowym kierowcą

Kursy dla kierowców ochrony karetek wozów strażackich Pojazdy uprzywilejowane szkolenia

Pojazdy uprzywilejowane – czego można się spodziewać na kursie?

W kilkudziesięciu ośrodkach zajmujących się trenowaniem techniki jazdy możemy odnaleźć propozycję zajęć dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od bardzo długiego czasu cieszą się dużym powodzeniem – zarówno te na karetki, jak również na samochody strażackie. Ten fakt nikogo nie dziwi – możemy po nich błyskawicznie znaleźć zatrudnienie. Wspomniane kursy mają głównie przygotować kierowcę do poprawnego działania w rozmaitych okolicznościach, nieraz nadzwyczaj uciążliwych i specyficznych. Praktykowanie manewrów na drodze, przejeżdżanie na sygnale przez przejścia na czerwonym świetle czy przekraczanie prędkości oraz szybkie wymijanie blokad na drodze – to jedynie niektóre z ćwiczeń, które stoją przed kursantami. Zwykle instruktorom szczególnie zależy, żeby kierowca opanował umiejętność manewrowania pojazdem wtedy, kiedy wydaje się, że to nierealne. Utrata władzy w każdej chwili jest w stanie spowodować poważny wypadek. Adresatami kursu są kierowcy, którzy chcą działać w państwowych organizacjach zajmujących się ochroną ludzkiego zdrowia i życia, kontrolą porządku publicznego, przewożeniem wartości pieniężnych lub likwidowaniem pożarów.

Projekt szkolenia obejmuje zatem zadania praktyczne przeprowadzane na różnych przestrzeniach: na płytach poślizgowych bądź torze szkoleniowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin oraz ujmuje 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Jakie problemy mają możliwość pojawić się na zajęciach? W pierwszej kolejności z zakresu regulaminów ruchu drogowego, zagadnień występowania wypadków na ulicy, psychologii transportu czy techniki jazdy w ograniczonych warunkach. Kurs kończy się naturalnie testem z części wykładowej oraz części praktycznej.

Egzamin z części teoretycznej trwa 25 minut oraz mieści w sobie 20 pytań w formie testu. Kierowca musi koniecznie podkreślić właściwie wyłącznie jedną odpowiedź. Pomyślny wynik egzaminu mamy możliwość uzyskać, w przypadku kiedy co najmniej 16 odpowiedzi jest prawdziwych.

Test z części praktycznej obejmuje przeprowadzenie odpowiednich manewrów, m in. omijania przeszkody lub hamowania na zakręcie. Jeżeli uczestnik niedokładnie wykona dwa razy to samo zadanie, uzyska ujemny wynik z sprawdzianu.

Czego wymaga się od kursantów?

Na pierwszym miejscu jest posiadanie prawa jazdy określonej kategorii. Naturalnie ktoś, kto zamierza być kierowcą – konwojentem albo kierowcą wozu pogotowia ratunkowego, musi obowiązkowo posiadać doświadczenie. Uczestnikiem kursu mówiąc w skrócie nie może być więc osoba, jaka przed momentem odebrała prawo jazdy. Długość dowolnego kursu jest dostosowywana do kompetencji i predyspozycji każdego uczestnika (kurs początkowy, kurs rozszerzony). Podstawowym wymogiem jest również skończenie 21 lat oraz posiadanie bieżącego potwierdzenia od lekarza medycyny pracy oraz od psychologa. Ustalą oni, czy nie ma jakiś przeciwwskazań do zatrudnienia w charakterze uprawnionego kierowcy.

Jaki jest wpływ stresu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

W czasie kursu wszyscy uczestnicy będą uzyskiwać wiedzę z działu psychologii przewożenia towarów. Na zajęciach zaznajomią się z problemem stresu, jaki wyjątkowo intensywnie oddziałuje na funkcjonowanie za kierownicą. Jego centrum mogą być skrajnie trudne okoliczności na drodze czy sytuacje życiowe przywożonych pacjentów. Wykłady mają za cel zaprezentować uczestnikom takie problemy, jak: oddziaływanie temperamentu na podejmowanie decyzji w czasie jazdy, ogromnego stresu, napojów z alkoholem i pozostałych środków odurzających na płynność manewrowania samochodem.

Psychologia transportu zawiera elementy psychologii poznawczej, psychologii pracy, psychologii zdrowia i kilku innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie egzekwowana dokładna znajomość wszystkich zagadnień, gdyż jest to cel studiów podyplomowych. Ostatnio niniejsza dziedzina szybko się rozwija, gdyż ogromna liczba osób mających prawo jazdy zamierza mieć określoną specjalizację, m in. chce przekazywać wartości pieniężne albo cierpiących pacjentów do specjalistycznych placówek.

Natomiast z przeciwnej strony wielu psychologów jest zaintrygowanych studiowaniem kierowców, jako grupy społecznej bardzo narażonej na napięcia psychiczne i różne inne uciążliwości. Możemy tu wyliczyć chociażby za dużą liczbę godzin spędzonych w samochodzie, zmniejszone związki z rodziną (u kierowców pracujących w transporcie zewnętrznym) bądź wyższe procentowo narażenie na wypadki drogowe.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa kursantów – tu będą przypisane osoby, które znakomicie znają regulaminy, mają wyrobione odpowiednie nawyki i absolutnie nie sprawiają jakiegokolwiek niebezpieczeństwa podczas prowadzenia pojazdu. Trenerzy będą opierać się na dwóch wartościowych stronach owych uczestników: zdolności rozpoznawania niebezpieczeństwa oraz na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa kierowców – do niej zapisani będą kierowcy, którzy omyłkowo stwarzają ryzyko dla pozostałych uczestników drogi. Chcą wyeliminować swoje braki (mino, że popełniają ich dużo), zamierzają uczyć się właściwego reagowania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa kursantów – do niej będą uczęszczali kierowcy, jacy specjalnie wywołują różnorakie zagrożenia i z rozmysłem zachęcają innych do impulsywnych zachowań. Równocześnie zamierzają poprawić swoje błędy oraz wykazują się gotowością zdobywania kompetencji oraz doskonalenia swoich predyspozycji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o wiele więcej, wejdź w ten link – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/