Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
24 września, 2019

Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma bezustannie wiele zadań, które wymagają odpowiedzialności oraz solidności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda ze spraw, w której ktoś jest podejrzany lub oskarżony o złamanie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które obejmują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z jakimi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci zajmują się również sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczącą szkodę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle prowadzone przez kancelarię prawną postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie wynika z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami firm, ale jest także zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd trzeba dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym podjąć konkretne działania. Są to zatem sprawy związane z sposobem oraz wymogami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w staraniach o lepsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają też przypadki, gdy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to następstwa tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.