DJ na imprezy
2 kwietnia, 2016
Kursy jazdy defensywnej w atrakcyjnej cenie
20 kwietnia, 2016

Salus – odszkodowania dla każdego

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, jaka pojawiła się w wyniku zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w rezultacie, powiedzmy, wypadku drogowego, nasz samochód doznaje poważnych uszkodzeń, lub też, w związku z wielkością szkód podlega kasacji. Wtedy, jako osoba ubezpieczona możemy możemy uzyskać odszkodowanie, za które szybko oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną rolę w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnego uszczerbku na zdrowiu. Wypłata pieniędzy pozwala na szybki powrót do zdrowia i pomaga w utrzymaniu rodziny na godnym poziomie. Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub jej nie wypłacają. W takich przypadkach mogą Państwo zgłosić się do fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozwolimy Ci zostać samemu w obliczu problemów z dochodzeniem należnego odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje się jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przynajmniej jeden samochód lub pojazd nie mechaniczny oraz którego skutkiem są straty w mieniu lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki drogowe powodują niejednokrotnie niezwykle niebezpieczne uszkodzenia, stąd też potrzebna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w postaci odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest przeważnie wypłacane przed towarzystwo ubezpieczeniowe, aczkolwiek, jako ofiara wypadku drogowego, jesteśmy również uprawnieni do otrzymania odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Odzyskiwanie odszkodowania rozpoczyna mechanizm likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator szacuje wielkość szkód i ich rodzaj. Swój raport likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w danej instytucji ubezpieczeniowej, która decyduje o wielkości sumy odszkodowania. Oprócz odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia i renty. Niezależnie od postaci strat, kancelaria odszkodowawcza Salus jest stale gotowa pomóc Tobie na każdym etapie odzyskiwania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest upoważniony do otrzymania stosownego odszkodowania od firmy ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako nagłe wydarzenie wywołane okolicznością zewnętrzną wywołujące uraz albo śmierć, jakie nastąpiło w związku z pracą, czyli podczas dokonywania normalnych prac i zobowiązań służbowych, wykonywania przez podwładnego czynności na rzecz przełożonego albo w trakcie bycia w dyspozycji zwierzchnika. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu pracownika, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania odpowiedniego, okręgowego inspektora pracy, jak i do utworzenia zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie w zakładzie pracy i odda oficjalny raport właściwej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas pracownik może wnioskować o specjalne, jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Dodatkowo, oprócz dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u poszkodowany pracownik, może zdobyć odszkodowanie cywilne od samego przełożonego. Salus, jako fachowa kancelaria odszkodowawcza nie raz zajmowała się obsługą roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i wspólnie otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Błąd lekarski

Wszelakie zabiegi lekarskie maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak również ratowanie ludzkiego życia. Zazwyczaj operacje przebiegają korzystnie, a ich rezultat jest zadowalający. Aczkolwiek czasami podczas badania pacjenta, albo w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. W takich sytuacjach wskazane jest zapełnienie sobie komfortu finansowego, poprzez otrzymanie należnego odszkodowania za błąd lekarski. Błąd lekarski określa się jako sprzeczne z obowiązującą nauką działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Takie postępowanie czy zaniechanie może zaistnieć w trakcie badania, leczenia albo operowania chorego, zaś jego rezultaty są bardzo często nieodwracalne. Błąd medyczny kompensuje odszkodowanie, które umożliwia godne życie i wsparcie pieniężne w trakcie rekonwalescencji. O wielkości odszkodowania decyduje komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę każde okoliczności sprawy. Naturalnie, poszkodowany pacjent może ubiegać się także o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w otrzymywaniu odszkodowania za błąd medyczny oraz postara się otrzymać najwyższą, możliwą sumę, jaka umożliwi Tobie wstać na nogi.

Od początku istnienia, głównym priorytetem kancelarii odszkodowawczej Salus była obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, których efektem jest szkoda osobowa lub majątkowa. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze zaufanych i uczciwych mechanizmów, czerpiąc z ogromnej wiedzy prawnej, administracyjnej i finansowej. W naszej firmie zatrudniamy jedynie najlepszych fachowców, których wiedza i bogate doświadczenie, są niezwykle pomocne w procesie dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Jesteśmy specjalistami w szybkim i skutecznym dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Salus to odszkodowania za wypadek dla każdego!Zostań naszym Klientem już dziś!