Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parking lotniskowy
29 listopada, 2016
dekoracje weselne Toruń
Organizacja ślubu i dekoracje na wesele – jak sobie z tym poradzić?
3 grudnia, 2016

Technologie pozyskiwania biogazu

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W których obiektach biogaz może być podstawowym źródłem energii?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości pochodzenia biologicznego są nadrzędnym źródłem do pozyskiwania energii. W efekcie udaje się unormować naloty ściekowe, zaś oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi wyzyskiwać odmiennych źródeł napięcia. Osady ściekowe są wytworami ubocznymi, występującymi w wyniku procesu oczyszczania ścieków. Fermentacja ma miejsce w oddzielnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega biodegradacji za sprawą bakterii metanowych. Dzięki temu uzyskuje się właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach odpadków lokalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia prosto do atmosfery, stwarzając w niej szkodliwe zmiany, m. in. uszkadzając sferę ozonową Ziemi. Niezmiernie ważne jest, żeby go „łapać”, bo za obfite zagęszczenie metanu połączonego z powietrzem jest ryzykowne oraz – zwyczajnie – może wybuchnąć. Dobrym środkiem na wyeliminowanie tego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to osiągnąć na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszej sytuacji całkowitą materię odpadową trzeba przewiercić na wylot, zaś w odwiertach położyć rury przekłuwane, poprzez które będzie przemieszczał się biogaz. Końcowymi fragmentami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest rzeczywiście wykluczane, lecz ten system posiada jeden wielki mankament: gazu uwalniającego się z wysypiska wcale nie można za pomocą żadnej metody zagospodarować. Cały jest spalany przez pochodnie. Z tego powodu skuteczniejszą technologią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest umiarkowanie zasysany przez podzespół ssąco – regulacyjno – pompujący. Szczelność wysypiska odpadków bazuje na dwóch powłokach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa wiejskie też stosują metody oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który powstaje przykładowo z pozostałości po produkcji rolnej albo odchodów zwierząt gospodarskich.

Pozytywne strony użytkowania instalacji biogazowych

Obok eliminacji wypuszczania do atmosfery substancji trujących, korzyści z używania biogazu jest co najmniej parę. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej zainteresowanych będzie z niego czerpało, tym niższe będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich spopielania wyodrębniają się niebezpieczne związki). Jego właściwością jest zmienianie jakości obornika (jest wytwarzany tzw. poferment, a mianowicie przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą ilość „niebezpiecznych” bakterii i jest wolna od chwastów), skłonność do utrzymania stanu równowagi torfu w ziemi oraz eliminacja patogenów (w wyniku higienizacji). Co istotne, dzięki wykorzystaniu biogazu, spada o około 80% intensywność odorów, natomiast wody naziemne i gruntowe udaje się w dużym stopniu „uchronić” od zanieczyszczeń.

Cel: Wznoszenie instalacji biogazowej

Zbudowanie instalacji biogazowej dobrze byłoby powierzyć firmie, która ma cenne doświadczenie i odpowiednie certyfikaty. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która oferuje, np. opracowywanie instalacji gazowych, ich budowę, zamontowanie i dozór, rewitalizację rejonów zielonych, opracowywanie oraz wybudowanie układów odgazowania wysypisk odpadków, montaż kompletnej instalacji do czerpania biogazu ze ścieków, specjalnych pomp do jego odsysania oraz zamontowanie generatorów prądu. Firma posiada wysokiej klasy sprzętem, m. in. zgrzewarkami do montażu gazociągów, i badania wydajności biogazowej składowisk odpadów.

Ile kosztuje budowa?

Koszt wybudowania biogazowni jest uzależniony od sporej ilości elementów, np. od lokalizacji, charakteru składnika, który będzie w niej przerabiany bądź sumy dofinansowania. Średni koszt wynosi orientacyjnie 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. Jeśli mamy na uwadze skromniejsze systemy na biogaz, które mają moc 230 kW, to wkład wynosi prawie 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Inwestycja zwraca się w około 5 lat. Powinniśmy wspomnieć, iż biogaz przynależy do jednego spośród niezwykle stabilnych źródeł energii. Tok fermentacji materii organicznej jest mechanizmem nieustannym, co oznacza, że zachodzi 24 godziny na dobę. pełen Instalacja biogazowa może wtedy nie tylko się zwrócić, ale też przynosić spore dochody. Jest to zależne od czasu pozostawania w instalacji rozkładającej się materii, powierzchni pojemników albo poziomu zużycia powstałego ciepła.

Który obszar będzie idealny pod system pozyskiwania biogazu?

W pierwszej kolejności ten, do którego przedsiębiorca posiada prawo (posiada umowę przeniesienia własności lub wynajmu), posiada najmniej 2-3 ha oraz nie posiada układu podłużnego, wąskiego prostokąta. Przed zaprojektowaniem instalacji należy rzucić okiem, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy nie uda się zdobyć pobliskich działek (przydadzą się do modernizacji instalacji biogazowej). Kolejnymi ruchami są: obejrzenie szkicu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni względem różnych zabudowań, np. budynków, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia terenu oraz odległości od zasobu substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobywaniem oraz używaniem biogazu, kliknij w ów link – Odgazowanie składowiska odpadów